Företagsrekonstruktion

Att rädda företag undan konkurs och hur alla blir vinnare som resultat av vårt arbete.

Peter Smedman, företagsjurist Sten-Anders Fellman, ekonom
Peter har stor erfarenhet av företagsrekonstruktioner. Han har bl.a. varit VD vid ackordscentralerna i Malmö och Stockholm under ca 15 års tid och handlagt ett stort   antal konkurser och företags- rekonstruktioner under nittiotalets många kriser.  Under en kortare tid var han också koncernchef  vid statliga Almi Företagspartner. Han har vidare arbetat som skiljedomare och skrivit lagkommentarer i obeståndsrätt för Norstedts Juridik (Obeståndsrätt II). Arbetar idag huvudsakligen som rekonstruktör med hjälp av lagen om företagsrekonstruktion. Se också Peters Blogg.
Sten-Anders är civilekonom och har bland annat arbetat 14 år som ekonomi och administrativchef på Entra Data. Har under ett flertal år varit ordförande för Datakonsultföreningen mm. Klicka här för en utförlig bakgrundsbeskrivning och här för LinkedIn profilen. Arbetar tillsammans med Peter i rekonstruktionsärenden men även med kortare uppdrag som inhyrd ekonomichef eller annat inom ekonomi och data. Ytterligare ett arbetsfält är "affärsängel" där Sten-Anders går in som mentor och med sådd pengar till Start Up bolag. Se exempel här.

 

Hur vi arbetar:

Syftet med vårt arbete är att så snabbt det går få det krisdrabbade företaget på fötter igen. En första analys av företagets situation sker inom 24 timmar från det att vi blir kontaktade och denna analys är alltid kostnadsfri.

Det är viktigt att vi omgående få en personlig kontakt med den företagare som behöver hjälp. Vårt arbete bygger mycket på att företagaren och vi får förtroende för varandra. Detta utgör en hörnsten för en gemensam handlingsplan.

En företagsrekonstruktion innebär inte bara uppgörelser med fordringsägarna om reducering av skulderna – det som allmänt kallas ackord – utan också åtgärder för att förbättra företagets lönsamhet. En företagsrekonstruktion måste vara hållbar i ett längre perspektiv och syfta till att företaget blir kreditvärdigt på nytt.

Vårt arbete brukar röra ett stort antal olika åtgärder som t.ex. omförhandlingar av krediter och lån, omförhandlingar av avtal av olika slag, offentliga ackord i förhandlingar vid tingsrätten eller ”tysta” underhandsuppgörelser med fordringsägarna.

Ibland är det nödvändigt med ägarförändringar eller att företaget på annat sätt får nytt kapital och då kan vi med vårt stora kontaktnät bidra med olika förslag.

Aktuellt:

Saab Automobiles konkurs har blivit en fråga för JO. Inte konkursbeslutet i sig men väl det sätt som Vänersborgs tingsrätt och Tillsynsmyndigheten för konkurser har agerat på.

Läs Peter Smedmans JO-anmälan här

Svar från Justitieombudsmannen Lars Lindström


 Inloggning för aktuella rekonstruktionsärenden

Nyttiga länkar:

Lagkommentarer i obeståndsrätt, skriven av Peter Smedman

Institutet för Företagsrekonstruktion

Skatteverket informerar om Ackord – Företagsrekonstruktion – Skuldsanering

Företrädaransvar efter offentligt ackord för den juridiska personen

RSV:s handledning för lönegaranti

Ackordslag


 

Peter Smedman  
Adress: Sibyllegatan 75, 114 43 Stockholm
Telefon: 08-611 15 10, 611 15 20, Fax: 08-611 15 70
Mobil 070-593 00 00 Mobilfax: 070-611 00 00
E-mail: smedman@rekonstruktion.com
Sten-Anders Fellman  
Adress: Marsvägen 6, 177 61 Järfälla
Telefon: 0702-61 21 27 
 
E-mail: fellman@rekonstruktion.com

Tillsalu: Slottet i Ånge